Category2

Stvaralačke, umetničke i zabavne delatnosti

  • Obuhvata aktivnosti kojima se zadovoljavaju kulturne potrebe korisnika i obezbeđuje zabava u za to namenjenim objektima. Obuhvaćene su proizvodnja, promocija i izvođenje predstava, održavanje umetničkih i zabavnih programa i priređivanje izložbi namenjenih publici; obezbeđivanje umetničkih, kreativnih i tehničkih mogućnosti za stvaranje umetničkih dela i izvođenje predstava.
  • Ne obuhvata:
  • -rad muzeja svih vrsta, botaničkih i zooloških vrtova; održavanje istorijskih mesta; aktivnosti nacionalnih parkova i prirodnih rezervata, del. 91
  • -kockanje i klađenje, del. 92
  • -sportske, zabavne i rekreativne aktivnosti, del. 93
  • Neke jedinice koje obezbeđuju kulturne, zabavne i rekreativne sadržaje i usluge razvrstane su u druge grane i grupe kao što su:
  • -proizvodnja i distribucija kinematografskih dela i ostalih audio-vizuelnih proizvoda, del. 59.11-59.13
  • -prikazivanje kinematografskih dela, del. 59.14
  • -emitovanje radijskih i televizijskih programa, del. 60.1 i 60.2
Category1
Category3