Category2

Telekomunikacije

  • Obuhvata aktivnosti kojima se pružaju telekomunikacione i srodne usluge, tj. svako emitovanje, prenos ili prijem poruka (govor, zvuk, tekst, slika ili podaci) u vidu signala, korišćenjem žičanih, radio, optičkih ili drugih elektromagnetskih sistema. Prenosni uređaji kojima se podržavaju te aktivnosti mogu se zasnivati na jednoj tehnologiji ili na kombinaciji više tehnologija. Zajednička osobina ovih aktivnosti jeste prenos sadržaja bez njegovog stvaranja. Nivoi razvrstavanja zasnivaju se na vrsti upotrebljene infrastrukture.
  • U slučaju prenosa televizijskog signala može biti uključeno povezivanje kompletnih televizijskih kanala (proizvedenih u del. 60) u programske pakete koji se zatim distribuiraju.
Category1
Category3