Category2

Tretman i odlaganje otpada

  • Obuhvata odlaganje, tretman pre odlaganja, za različite vrste otpada i na različite načine, kao što je tretman organskog otpada u cilju odlaganja, tretman i odlaganje zatrovanih ili uginulih životinja i dr. kontaminirani otpad; tretman i odlaganje radioaktivnih otpada iz bolnica, istovaranje otpadaka na zemlju ili u vodu, zakopavanje ili zaoravanje ostataka; odlaganje korišćene robe kao frižidera, da se eliminiše štetan otpad, odlaganje otpada nastalog inseneracijom ili sagorevanjem. Uključuje i dobijanje energije prilikom procesa insineracije.
  • Ne obuhvata:
  • -tretman i odlaganje otpadnih voda, del. 37.00
  • -ponovno iskorišćavanje otpadnog materijala, del. 38.3
Category1
Category3
Footer1
Footer2