Category2

Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima

  • Obuhvata:
  • -trgovinu na veliko i trgovinu na malo novim i korišćenim vozilima:
  • *putničkim motornim vozilima, uključujući i specijalna putnička motorna vozila kao što su ambulantna vozila, mini-autobusi i dr.
  • -trgovinu na veliko i trgovinu na malo terenskim motornim vozilima (< 3,5 t nosivosti)
  • Ne obuhvata:
  • -trgovinu na veliko i trgovinu na malo delovima i priborom za motorna vozila, del. 45.3
  • -iznajmljivanje motornih vozila s vozačem, del. 49.39
  • -iznajmljivanje motornih vozila bez vozača, del. 77.11
Category1
Category3

Inquiry form

Please enter your question here