Category2

Trgovina električnom energijom

  • Obuhvata:
  • -prodaju električne energije korisnicima
  • -delatnost trgovaca, tržišnih posrednika ili zastupnika koji trguju električnom energijom preko sistema za distribuciju energije kojim upravljaju drugi
Category1
Category3