Category2

Trgovina na malo igrama i igračkama u specijalizovanim prodavnicama

  • Obuhvata prodaju na malo:
  • -igara i igračaka od bilo kog materijala
  • Ne obuhvata:
  • -trgovinu na malo video-konzolama, del. 47.41
  • trgovinu na malo softverom, uključujući video-igre, del. 47.41
Category1
Category3