Category2

Trgovina na malo informaciono-komunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama

  • Obuhvata prodaju na malo informacione i komunikacione opreme (ICT) kao što su računari i periferna oprema, telekomunikaciona oprema i elektronika za široku potrošnju, u specijalizovanim prodavnicama.
Category1
Category3
Footer1
Footer2
Footer3
Footer4
Footer5
Footer6