Category2

Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama

  • Obuhvata:
  • -trgovinu na malo gorivima za motorna vozila i motocikle
  • -trgovinu na malo proizvodima za podmazivanje i hlađenje motornih vozila
  • Ne obuhvata:
  • -trgovinu na veliko gorivima, del. 46.71
  • -trgovinu na malo tečnim naftnim gasom za grejanje ili kuvanje u domaćinstvima, del. 47.78
Category1
Category3