Category2

Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama

  • Obuhvata prodaju na malo:
  • -snimljenih muzičkih zapisa, audio-kaseta, kompakt-diskova i kaseta
  • -video-traka i digitalnih video-zapisa
Category1
Category3