Category2

Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama

  • Obuhvata trgovinu na malo:
  • - ostalom robom na tezgama i pijacama:
  • *tepisima i podnim prekrivačima
  • *knjigama
  • *igračkama i igricama
  • *aparatima za domaćinstvo i elektronikom za široku potrošnju
  • *muzičkim i video zapisima
Category1
Category3