Category2

Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta

  • Ova grupa obuhvata delatnosti trgovine na malo preko pošte ili interneta, tj. delatnosti trgovine na malo gde kupac na osnovu oglasa, kataloga, informacija koje se mogu dobiti na veb sajtu, uzoraka ili bilo kog drugog sredstva oglašavanja bira koje će proizvode kupiti i poručuje ih preko pošte, interneta (obično na posebne načine koje veb sajt predviđa) ili telefonom. Kupljeni proizvodi mogu biti neposredno preuzeti sa interneta ili fizički isporučeni kupcu.
  • Obuhvata:
  • -trgovinu na malo robom bilo koje vrste posredstvom pošte
  • -trgovinu na malo robom bilo koje vrste posredstvom interneta
  • -direktnu prodaju preko televizije, radija ili telefona
  • -internet aukcije u okviru trgovine na malo
  • Ne obuhvata:
  • -trgovinu na malo motornim vozilima, njihovim delovima i priborom za njih preko interneta, del. 45.1 i 45.3
  • -trgovinu na malo motociklima, njihovim delovima i priborom za njih preko interneta, del. 45.4
Category1
Category3