Category2

Trgovina na malo računarima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama

  • Obuhvata:
  • -prodaju na malo u specijalizovanim prodavnicama:
  • *računara i periferne opreme
  • *konzola za video-igre
  • *posebno izrađenog softvera, uključujući video-igre
  • Ne obuhvata:
  • -trgovinu na malo nesnimljenim trakama i diskovima, del. 47.63
Category1
Category3
Footer1
Footer2