Category2

Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama

  • Obuhvata:
  • -trgovinu na malo ribom, plodovima mora i proizvodima dobijenim od njih
Category1
Category3