Category2

Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama

  • Obuhvata trgovinu na malo različitim proizvodima u nespecijalizovanim prodavnicama kao što su npr. supermarketi i robne kuće.
Category1
Category3
Footer1
Footer2