Category2

Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima

  • Obuhvata:
  • -trgovinu na veliko gorivima, mazivima i uljima kao što su:
  • *ćumur, ugalj, koks, ogrevno drvo i nafta
  • *sirova nafta, neprerađeno ulje, dizel gorivo, benzin, ulje za loženje, ulje za ogrev i kerozin
  • *tečni benzin, butan i propan
  • *ulja za podmazivanje i masti i rafinisani proizvodi od nafte
Category1
Category3