Category2

Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

  • Obuhvata:
  • -trgovinu na veliko neobrađenim drvetom
  • -trgovinu na veliko proizvodima dobijenim primarnom obradom drveta
  • -trgovinu na veliko bojama i lakovima
  • -trgovinu na veliko građevinskim materijalima kao što su pesak i šljunak
  • -trgovinu na veliko ravnim staklom
  • -trgovinu na veliko zidnim tapetama i prekrivačima za pod
  • -trgovinu na veliko sanitarnom opremom:
  • *kadama, lavaboima i toaletnim i drugim sanitarnim predmetima od porculana
  • -trgovinu na veliko montažnim kućama
Category1
Category3

Inquiry form

Please enter your question here