Category2

Trgovina na veliko nameštajem, tepisima i opremom za osvetljenje

  • Obuhvata:
  • -trgovinu na veliko nameštajem za domaćinstvo
  • -trgovinu na veliko tepisima
  • -trgovinu na veliko opremom za osvetljenje
  • Ne obuhvata:
  • -trgovinu na veliko kancelarijskim nameštajem, del. 46.65
Category1
Category3