Category2

Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

  • Ova oblast obuhvata trgovinu na veliko za sopstveni račun ili za naknadu (komisiona prodaja) i odnosi se i na trgovinu na veliko na domaćem tržištu i na međunarodnu trgovinu na veliko (uvoz/izvoz).
  • Ne obuhvata:
  • -trgovinu na veliko motornim vozilima, kamp-prikolicama i motociklima, del. 45.1 i 45.4
  • -trgovinu na veliko priborom za motorna vozila, del. 45.31 i 45.40
  • -iznajmljivanje i davanje u zakup (lizing), del. 77
  • -pakovanje čvrste robe i flaširanje tečne ili gasovite robe, uključujući mešanje i filtriranje za treća lica, del. 82.92
Category1
Category3