Category2

Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom

  • Obuhvata:
  • -trgovinu na veliko kancelarijskim mašinama i opremom, osim računarima i računarskim perifernom opremom
  • Ne obuhvata:
  • -trgovinu na veliko računarima i računarskom opremom, del. 46.51
  • -trgovinu na veliko elektronskim delovima, telefonima i komunikacionom opremom, del. 46.52
Category1
Category3