Category2

Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribu, ljuskare i mekušce

  • Obuhvata:
  • -trgovinu na veliko ostalom hranom kao što su riba, rakovi i mekušci
  • -trgovinu na veliko pripremljenim jelima
  • -trgovinu na veliko hranom za kućne ljubimce
Category1
Category3