Category2

Trgovina na veliko otpacima i ostacima

  • Obuhvata:
  • -trgovinu na veliko metalnim i nemetalnim otpacima i ostacima namenjenim za reciklažu, uključujući sakupljanje, sortiranje, odvajanje i rasklapanje korišćene robe (kao što su automobili) radi dobijanja upotrebljivih delova; pakovanje i prepakivanje, skladištenje i isporuku, ali bez stvarnog procesa prerade
  • -trgovinu na veliko starim papirom
  • -demontažu automobila, računara, televizora i ostale opreme za dobijanje i preprodaju upotrebljivih delova
  • Ne obuhvata:
  • -sakupljanje i obrađivanje industrijskog i komunalnog otpada (iz domaćinstava i industrije), del. 38.1
  • -obrađivanje otpada, i to ne radi dalje upotrebe u industrijskom proizvodnom procesu, već u cilju odlaganja, del. 38.2
  • -prerađivanje otpadaka i ostataka u sekundarne sirovine kada se zahteva pravi proces transformacije (sekundarne sirovine koje nastaju iz tog procesa podesne su za direktnu upotrebu u industrijskom proizvodnom procesu, ali ne predstavljaju konačan proizvod), del. 38.3
  • -demontiranje automobila...
Category1
Category3