Category2

Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom

  • Obuhvata:
  • -trgovinu na veliko poljoprivrednim mašinama i opremom:
  • *plugovima, rastresačima đubriva i sejačicama
  • *žetelicama
  • *vršalicama
  • *mašinama za mužu
  • *mašinama za živinarstvo i pčelarstvo
  • *traktorima koji se koriste u poljoprivredi i šumarstvu
  • *kosačicama, bez obzira na vrstu pogona
Category1
Category3