Category2

Trgovina na veliko računarima, računarskom opremom i softverima

  • Obuhvata:
  • -trgovinu na veliko računarima i računarskom opremom
  • -trgovinu na veliko softverima
  • Ne obuhvata:
  • -trgovinu na veliko elektronskim delovima, del. 46.52
  • -trgovinu na veliko kancelarijskim mašinama i opremom (osim računarske i periferne opreme), del. 46.66
Category1
Category3
Footer1
Footer2