Category2

Trgovina na veliko tekstilom

  • Obuhvata:
  • -trgovinu na veliko predivima
  • -trgovinu na veliko tkaninama
  • -trgovinu na veliko rubljem za domaćinstvo
  • -trgovinu na veliko galanterijom: iglama, koncem za šivenje i sl.
  • Ne obuhvata:
  • -trgovinu na veliko tekstilnim vlaknima, del. 46.76
Category1
Category3