Category2

Trgovina na veliko za naknadu

  • Obuhvata:
  • -delatnost trgovačkih posrednika i svih drugih trgovaca na veliko koji rade u ime i za račun drugih
  • -povezivanje prodavaca i kupaca i ugovaranje trgovačkih poslova u ime vlasnika robe, uključujući sklapanje poslova preko interneta
  • -delatnost aukcijskih kuća u trgovini na veliko, uključujući i trgovinu na veliko preko interneta
  • Ne obuhvata:
  • -posredovanje pri trgovini motornim vozilima, del. 45.1
  • -trgovinu na veliko za sopstveni račun, del. 46.2-46.9
  • -delatnost posrednika kod osiguranja, del. 66.22
  • -delatnost posrednika kod prodaje nepokretnosti, del. 68.31
Category1
Category3