Category2

Ugradnja stolarije

  • Obuhvata:
  • -ugradnju vrata (osim automatskih i obrtnih), prozora, okvira za vrata i prozore od drveta ili drugog materijala
  • -ugradnju kuhinjske opreme, ormana, stepeništa, opreme za radnje i sl.
  • -ugradnju nameštaja
  • -unutrašnje dovršavanje tavanica, pokretnih delova i dr.
  • Ne obuhvata:
  • -ugrađivanje automatskih i obrtnih vrata, del. 43.29
Category1
Category3
Footer1
Footer2