Category2

Uklanjanje otpadnih voda

  • Obuhvata:
  • -rad kanalizacionih sistema i uređaja za obradu otpadnih voda
  • -skupljanje i transport industrijskih, komunalnih i drugih otpadnih voda, kao i kišnice, korišćenjem kanalizacionih mreža, kolektora, pokretnih tankova ili drugih vidova transporta
  • -pražnjenje i čišćenje septičkih jama i rezervoara, šahtova i kanalizacionih jama; održavanje hemijskih toaleta
  • -obradu/prečišćavanje otpadnih voda (uključujući kanalizacione i industrijske otpadne vode i vodu iz bazena za kupanje) primenom fizičkih, hemijskih i bioloških procesa
  • -održavanje i čišćenje odvodnih kanala i drenažu, uključujući i deblokiranje odvoda
  • Ne obuhvata:
  • -dekontaminaciju površinskih i podzemnih voda na mestu zagađenja, del. 39.00
  • -čišćenje i odgušivanje kanalizacionih cevi u zgradama, del. 43.22
Category1
Category3