Category2

Umetničko stvaralaštvo

  • Obuhvata:
  • -aktivnosti samostalnih umetnika kao što su vajari, slikari, crtači crtanih filmova, karikaturisti, graveri, bakroresci, litografi i dr.
  • -aktivnosti pisaca, u svim oblastima, uključujući beletristiku, tehničke tekstove itd.
  • -aktivnosti slobodnih novinara (umetničkih kritičara)
  • -konzervaciju i restauraciju umetničkih dela kao što su slike, filmovi, knjige
  • Ne obuhvata:
  • -izradu statua, osim umetničkih dela (skulptura), del. 23.70
  • -restauraciju orgulja i drugih istorijskih muzičkih instrumenata, del. 33.19
  • -proizvodnju filmova i video-filmova, del. 59.11 i 59.12
  • -restauraciju nameštaja (izuzimajući obnavljanje koje se obavlja u muzejima), del. 95.24
Category1
Category3