Category2

Umnožavanje snimljenih zapisa

  • Obuhvata:
  • -umnožavanje zvučnih zapisa
  • -umnožavanje filmskih i drugih video-zapisa sa mastera
  • -umnožavanje softvera i podataka sa mastera na CD-ove i trake
  • Ne obuhvata:
  • -umnožavanje štampanog materijala, del. 18.11 i 18.12
  • -izdavanje softvera (računarskih programskih paketa), del. 58.2
  • -produkciju i distribuciju filmova, video-zapisa i prebacivanje na DVD i ostale medije, del. 59.11-59.13
  • -umnožavanje filmova za javnu distribuciju, del. 59.12
  • -proizvodnju mastera za gramofonske ploče ili audio-materijal, del. 59.20
Category1
Category3