Category2

Upravljačke delatnosti; savetovanje u vezi sa upravljanjem

  • Obuhvata pružanje savetodavne pomoći poslovnim i drugim organizacijama u vezi sa upravljanjem, kao što su strategijsko i organizaciono planiranje; finansijsko planiranje i planiranje budžeta; transfer tehnologije; marketinški ciljevi i politike; politika, praktična pitanja i planiranje u vezi s ljudskim resursima; organizacija proizvodnje i planiranje sprovođenja kontrole.
  • Takođe uključuje nadgledanje ekonomskog subjekta i upravljanje njime.
Category1
Category3