Category2

Uređivanje delatnosti subjekata koji pružaju zdravstvenu zaštitu, usluge u obrazovanju i kulturi i druge društvene usluge, osim obaveznog socijalnog osiguranja

 • Obuhvata:
 • -upravljanje državnim programima čiji je cilj poboljšanje kvaliteta života pojedinaca: zdravlje, obrazovanje, kultura, sport, rekreacija, životna sredina, stanovanje i socijalne usluge, upravljanje istraživanjima i razvojem u ovim oblastima i fondovima namenjenim za te svrhe
 • -sponzorisanje kulturnih i rekreativnih delatnosti
 • -raspodela donacija umetnicima
 • -upravljanje programima za snabdevanje vodom za piće
 • -upravljanje programima za prikupljanje i iznošenje otpada
 • -upravljanje programima za zaštitu životne sredine
 • -upravljanje stambenim programima
 • Ne obuhvata:
 • -prikupljanje, odstranjivanje i reciklažu otpadaka i otpadnih voda, del. 37, 38 i 39
 • -obavezno socijalno osiguranje, del. 84.30
 • -delatnost obrazovanja, sektor P
 • -delatnost zdravstvene zaštite stanovništva, del. 86
 • -delatnost muzeja i drugih kulturnih ustanova, del. 91
 • -delatnost državnih biblioteka i arhiva, del. 91.01
 • -sportske i druge rekreativne delatnosti, del. 93
Category1
Category3