Category2

Usluge pakovanja

  • Obuhvata:
  • -usluge pakovanja za tuđ račun bez obzira na to da li je uključen i automatski postupak:
  • *flaširanje tečnosti, uključujući piće i hranu
  • *pakovanje čvrstih proizvoda (pakovanje u najlon sa mehurićima, obmotavanje folijom itd.)
  • *zaštićeno pakovanje za farmaceutske preparate
  • *etiketiranje, markiranje i utiskivanje
  • *pakovanje pošiljki i umotavanje poklona
  • Ne obuhvata:
  • -proizvodnju osvežavajućih pića i proizvodnju mineralne vode, del. 11.07
  • -pakovanje u okviru saobraćajne aktivnosti, del. 52.29
Category1
Category3