Category2

Usluge pripreme za štampu

 • Obuhvata:
 • -delatnost unošenja podataka: pripremanje štamparskih oblika, podešavanje izgleda teksta i slike, ulaznih podataka, uključujući skeniranje i prepoznavanje optičkih obeležja, elektronskog izgleda, slaganje teksta i slike na film, fotografski i običan papir, unos podataka za štampu, uključujući skeniranje i optičko čitanje
 • -oblikovanje dokumenata i druge pripremne operacije za štampu
 • -pripremu digitalnih podataka, uveličavanje, izbor, povezivanje podataka na magnetnim medijima
 • -pripremu i obradu podataka za multimedijsku upotrebu
 • -računarsko oblikovanje proizvoda za štampu
 • -pripremu štampanih sastava za sve vrste štampe (fleksografske, plastične, fotopolimerne, polimerne i litografske ploče, sita i šabloni)
 • -pripremu za reljefno štampanje
 • -graviranje i urezivanje cilindara i ploča za gravure
 • -pripremu litografičkih ploča
 • -grafičke radove kao što su utiskivanje Brajevog pisma ili reljefne štampe, bušenje, perforiranje, laminiranje, ubacivanje, utiskivanje i sl...
Category1
Category3

Inquiry form

Please enter your question here