Category2

Usluge redovnog čišćenja zgrada

  • Obuhvata:
  • -redovno čišćenje svih tipova objekata kao što su:
  • *kancelarije
  • *kuće ili stambene zgrade
  • *fabrike
  • *radnje
  • *ustanove
  • Ove aktivnosti se uglavnom odnose na unutrašnje čišćenje, mada mogu uključiti i spoljašnje čišćenje (npr. prozora ili prolaza).
  • Ne obuhvata:
  • -specijalizovano čišćenje (npr. prozora, dimnjaka, kamina, staklenika, kotlarnica, velikih peći, kotlova, ventilacionih prolaza i izduvnih uređaja), del. 81.22
Category1
Category3