Category2

Uzgoj konja i drugih kopitara

  • Obuhvata:
  • -uzgoj i selekciju konja, magaraca, mula i mazgi
  • Ne obuhvata:
  • -aktivnosti štala za trkaće i jahaće konje, del. 93.19
Category1
Category3