Category2

Uzgoj ostalih životinja

 • Obuhvata:
 • -uzgoj polupritomljenih i ostalih životinja:
 • *ostalih ptica, osim živine
 • *insekata
 • *kunića
 • -uzgoj pčela i proizvodnju meda i pčelinjeg voska
 • -uzgoj životinja radi dobijanja krzna i proizvodnju sirovog krzna
 • -uzgoj jelena i srna u oborima
 • -dobijanje sirovih neštavljenih koža
 • -uzgoj svilene bube i proizvodnju kokona svilene bube
 • -uzgoj kućnih ljubimaca (osim riba): mačaka, pasa, ptica (papagaji, kanarinci i sl.) i hrčaka
 • -uzgoj glista i puževa
 • -uzgoj nepomenutih životinja
 • Ne obuhvata:
 • -uzgoj živine, del. 01.47
 • -uslužne delatnosti u vezi s uzgojem životinja, del. 01.62
 • -dobijanje životinjske kože lovom i traperstvom, del. 01.70
 • -uzgoj na žabljim farmama, krokodilskim farmama i dr., del. 03.21 i 03.22
 • -delatnost ribnjaka, del. 03.21 i 03.22
 • -dobijanje sirovih koža u klanicama, del. 10.12
 • -čuvanje i dresuru kućnih ljubimaca, del. 96.09
Category1
Category3