Category2

Uzgoj ovaca i koza

  • Obuhvata:
  • -uzgoj i razmnožavanje ovaca i koza
  • -proizvodnju sirove vune
  • -proizvodnju sirovog ovčijeg ili kozijeg mleka
  • Ne obuhvata:
  • -šišanje ovaca za naknadu, del. 01.62
  • -proizvodnju vlačene vune, del. 10.11
  • -preradu mleka, del. 10.51
Category1
Category3