Category2

Uzgoj životinja

  • Grana obuhvata uzgoj i razmnožavanje svih životinja, osim onih koje žive u vodi.
  • Ne obuhvata:
  • -uslužne delatnosti u vezi s uzgojem životinja, del. 01.62
  • -dobijanje koža reptila i ptica, del. 01.70
  • -dobijanje sirovih koža u klanicama, del. 10.11
Category1
Category3