Category2

Veb portali

  • Obuhvata:
  • -rad na veb sajtovima koji koriste pretraživače za generisanje i održavanje ekstenzivnih baza podataka internet adresa i sadržaja u lako pretraživom obliku
  • -rad na drugim veb sajtovima koji deluju kao portali na internetu, kao što su medijski sajtovi koji obezbeđuju periodično ažurirane sadržaje
  • Ne obuhvata:
  • -izdavanje knjiga, novina, časopisa itd. preko interneta, del. 58
  • -emitovanje preko interneta, del. 60
Category1
Category3