Category2

Zaštita i održavanje nepokretnih kulturnih dobara, kulturno-istorijskih lokacija, zgrada i sličnih turističkih spomenika

  • Obuhvata:
  • -zaštitu i održavanje nepokretnih kulturnih dobara, kulturno-istorijskih lokacija, zgrada i turističkih spomenika
  • Ne obuhvata:
  • -obnavljanje i restauraciju ostalih lokacija i zgrada, sektor F
Category1
Category3
Footer1
Footer2