Category2

Zdravstvene delatnosti

  • Obuhvata aktivnosti u zdravstvenim ustanovama bez smeštajnih kapaciteta; zdravstvenim ustanovama za kratkotrajnu ili dugotrajnu hospitalizaciju (opšta bolnica, specijalna bolnica, kliničko-bolnički centar, klinika, institut, klinički centar) i domova za stara lica sa medicinskom negom.
  • Takođe obuhvata zdravstvenu zaštitu u okviru opšte i specijalističkih grana medicine, od strane zdravstvenih radnika.
  • Obuhvata opštu i specijalističku stomatološku zdravstvenu zaštitu u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi.
  • Pored toga, ova oblast obuhvata i metode i postupke tradicionalne medicine koje obavljaju zdravstveni radnici u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi.
Category1
Category3