AGROSAVA DOO BEOGRAD

Web sajt

Matični broj

PIB poslovnog subjekta

Telefon

E-mail adresa

Bookmark

Delatnosti

Proizvodnja pesticida i hemikalija za poljoprivredu

buhvata proizvodnju:

  • insekticida, rodenticida, fungicida, herbicida i akaricida
  • sredstva protiv klijanja i sredstva za regulaciju rasta biljaka
  • hemikalija za poljoprivredu
  • biocidni proizvoda
  • dezinfekcionih sredstava za korišćenje u poljoprivredi i druge načine korišćenja

Ne obuhvata:

  • proizvodnju sirila, del. 20.14
  • proizvodnju veštačkih đubriva i azotnih jedinjenja, del. 20.15
  • proizvodnju sredstava za čišćenje koja nemaju biocidno dejstvo, del. 20.41

Lokacija na mapi

Želite li izmeniti podatke ove firme ili prijaviti neispravne podatke?