ALEKSANDRA ĐORĐEVIĆ PR MUZIČKA DELATNOST ANjA MUZIKA BEOGRAD

Web sajt

Matični broj

PIB poslovnog subjekta

Telefon

E-mail adresa

Bookmark

Delatnosti

Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike

Obuhvata aktivnosti u vezi s proizvodnjom originalnih zvučnih zapisa na trakama i CD-ovima; objavljivanje, promovisanje i distribuciju zvučnih zapisa trgovini na veliko, trgovini na malo i javnosti (direktno). Te aktivnosti mogu biti integrisane ili neintegrisane sa proizvodnjom originalnih zapisa u istoj jedinici. Ukoliko nisu integrisane, jedinica koja obavlja te aktivnosti mora pribaviti prava na reprodukovanje i distribuciju originalnih snimaka.

Ovde spadaju i uslužne aktivnosti prilikom snimanja zvučnih zapisa u studiju ili drugde, uključujući produkciju ranije snimljenog radio-programa (ne direktno).

Obuhvaćene su i aktivnosti u okviru muzičkog izdavaštva, odnosno aktivnosti u vezi sa ostvarivanjem autorskog prava na muzičkim delima, promociju i korišćenje tih muzičkih dela na radiju, televiziji, u filmovima, direktnim prenosima, štampanim i drugim medijima.

Jedinice koje se bave tim aktivnostima mogu biti nosioci autorskog prava ili delovati kao zastupnici nosioca autorskih prava u njegovo ime.

Obuhvata i objavljivanje notnih zapisa i audio-knjiga.

Lokacija na mapi

Želite li izmeniti podatke ove firme ili prijaviti neispravne podatke?