AMS TEHNIČKI PREGLED uslužno privredno društvo DOO PRIBOJ

Matični broj

PIB poslovnog subjekta

Telefon

E-mail adresa

Bookmark

Delatnosti

Proizvodnja električne energije

Obuhvata proizvodnju:

  • električne energije u hidroelektranama
  • električne energije u termoelektranama i toplanama korišćenjem čvrstih, tečnih i gasovitih goriva ili snabdevanjem iz drugih obnovljivih energetskih izvora
  • električne energije u nuklearnim elektranama
  • električne energije u elektranama na sunce i vetar
  • električne energije u elektranama za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije

Ne obuhvata:

  • proizvodnju električne energije spaljivanjem otpadaka, del. 38.21

Lokacija na mapi

Želite li izmeniti podatke ove firme ili prijaviti neispravne podatke?