ANDRIJA ANDRO LEROTIĆ PR DEČIJA IGRAONICA FAN 2021 BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

Matični broj

PIB poslovnog subjekta

Telefon

E-mail adresa

Bookmark

Delatnosti

Ostale zabavne i rekreativne delatnosti

Obuhvata aktivnosti koje se odnose na razonodu i rekreaciju (izuzev delatnosti zabavnih i tematskih parkova), na drugom mestu nepomenute:

 • rad automata za igranje igrica
 • aktivnosti rekreativnih parkova (bez smeštaja)
 • organizaciju rada objekata za rekreaciju povezanih sa transportom, npr. marina
 • organizaciju rada objekata za rekreaciju, npr. skijaških staza
 • iznajmljivanje opreme za odmor i razonodu kao sastavnog dela rekreativnih sredstava
 • vašare i sajmove rekreativne prirode
 • aktivnosti plaža, uključujući iznajmljivanje sredstava kao što su kabine, ormarići, stolice itd.
 • organizaciju prostora za ples

Ova grupa takođe uključuje delatnosti producenata ili organizatora zabavnih priredbi uživo, osim umetničkih i sportskih priredbi, u objektima ili izvan njih.

Ne obuhvata:

 • funkcionisanje žičara, uspinjača i ski-liftova, del. 49.39
 • rekreativni ribolov na krstarenju, del. 50.10 i 50.30
 • obezbeđivanje prostora i objekata za kratak boravak posetilaca u rekreativnim parkovima i kampovima, del. 55.30
 • parkirališta za prikolice u kampovima, kampove za lov i ribolov, kamp-mesta i kamp-terene, del. 55.30
 • usluge točenja pića u diskotekama, del. 56.30
 • pozorišne i cirkuske grupe, del. 90.01

Lokacija na mapi

Želite li izmeniti podatke ove firme ili prijaviti neispravne podatke?