APETIT PLUS DOO NOVI BEOGRAD

Matični broj

PIB poslovnog subjekta

Telefon

E-mail adresa

Bookmark

Delatnosti

Ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanju

Obuhvata uslužne aktivnosti kao što su:

 • obezbeđivanje izveštaja i stenografsko zapisivanje, prepisivanje i druge slične usluge
 • simultano prevođenje televizijskog prenosa sastanaka i kongresa
 • usluge pripreme bar koda
 • usluge obeležavanja bar kodom
 • očitavanje brojila za potrošnju vode, električne energije, gasa itd.
 • usluge oduzimanja imovine radi prisilne naplate
 • usluge naplate parkinga
 • aktivnosti samostalnih voditelja aukcija
 • usluge primene programa lojalnosti kupcima (marketing lojalnosti, posebni popusti itd.)
 • nepomenute uslužne aktivnosti poslovanja

Ne obuhvata:

 • usluge obezbeđivanja prepisivanja dokumenata, del. 82.19
 • usluge postprodukcijskog uređivanja, del. 59.12

Lokacija na mapi

Želite li izmeniti podatke ove firme ili prijaviti neispravne podatke?