Anđelka Pantić PR Agencija za unos, pripremu i obradu podataka i pisanje tekstova i dokumenata Mind and Metrics Smederevska Palanka

Matični broj

PIB poslovnog subjekta

Telefon

E-mail adresa

Bookmark

Delatnosti

Usluge pripreme za štampu

Obuhvata:

 • -delatnost unošenja podataka: pripremanje štamparskih oblika, podešavanje izgleda teksta i slike, ulaznih podataka, uključujući skeniranje i prepoznavanje optičkih obeležja, elektronskog izgleda, slaganje teksta i slike na film, fotografski i običan papir, unos podataka za štampu, uključujući skeniranje i optičko čitanje
 • oblikovanje dokumenata i druge pripremne operacije za štampu
 • pripremu digitalnih podataka, uveličavanje, izbor, povezivanje podataka na magnetnim medijima
 • pripremu i obradu podataka za multimedijsku upotrebu
 • računarsko oblikovanje proizvoda za štampu
 • pripremu štampanih sastava za sve vrste štampe (fleksografske, plastične, fotopolimerne, polimerne i litografske ploče, sita i šabloni)
 • pripremu za reljefno štampanje
 • graviranje i urezivanje cilindara i ploča za gravure
 • pripremu litografičkih ploča
 • grafičke radove kao što su utiskivanje Brajevog pisma ili reljefne štampe, bušenje, perforiranje, laminiranje, ubacivanje, utiskivanje i sl.
 • proizvodnju reprografskih proizvoda
 • oblikovanje štampanih proizvoda, korekcija i sl.

Ne obuhvata:

 • specijalizovane dizajnerske delatnosti, del. 74.10

Lokacija na mapi

Želite li izmeniti podatke ove firme ili prijaviti neispravne podatke?