BISERNA POLISA DOO DRUŠTVO ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU KRALJEVO

Matični broj

PIB poslovnog subjekta

Telefon

E-mail adresa

Bookmark

Delatnosti

Ostale pomoćne delatnosti u osiguranju i penzijskim fondovima

Obuhvata:

  • pomoćne delatnosti koje su uključene u pružanje usluga osiguranja i penzijskih fondova ili su blisko povezane sa ovim uslugama, osim finansijskog posredovanja, obrade odštetnih zahteva i usluga zastupnika i posrednika u osiguranju:
    • administrativni poslovi u vezi s oštećenim stvarima i ostacima oštećenih stvari
    • aktuarske usluge

Ne obuhvata:

  • pomoćne delatnosti u pomorskom i rečnom saobraćaju u vezi sa havarijama, 52.22

Lokacija na mapi

Statistika

Datum objave stranice:11.04.2021.
Datum poslednje promene:18.04.2021.
Želite li izmeniti podatke ove firme ili prijaviti neispravne podatke?