DOO CREATIVE LINE ZA PRUŽANJE INFORMATIČKIH I MARKETINŠKIH USLUGA, SUBOTICA

Matični broj

PIB poslovnog subjekta

Telefon

E-mail adresa

Bookmark

Delatnosti

Delatnost reklamnih agencija

Obuhvata pružanje celog spektra reklamnih usluga (npr. sopstvenim kapacitetima ili na osnovu podugovaranja), uključujući davanje saveta, kreativne usluge, produkciju reklamnog materijala i prodaju. Obuhvata:

 • kreiranje i objavljivanje reklama u novinama, časopisima, na radiju, na televiziji, na internetu i drugim medijima
 • kreiranje i postavljanje reklama na otvorenom prostoru, npr. na reklamnim tablama, panelima, biltenima, u izlozima, oslikavanje automobila i autobusa itd.
 • reklamiranje iz vazduha
 • distribuiranje ili isporučivanje propagandnog materijala ili uzoraka
 • uređivanje štandova i ostalih objekata i prostora koji služe za izlaganje propagandnog materijala
 • upravljanje marketinškom kampanjom i drugim uslugama reklamiranja s ciljem da se zainteresuju i zadrže potrošači:
  • promovisanje proizvoda
  • marketinške aktivnosti na mestu prodaje
  • neposredno reklamiranje putem pošte
  • marketinško savetovanje

Ne obuhvata:

 • izdavanje reklamnog materijala, del. 58.19
 • produkciju komercijalnih poruka za televiziju i film, del. 59.11
 • produkciju komercijalnih poruka za radio, del. 59.20
 • istraživanje tržišta, del. 73.20
 • reklamne fotografije, del. 74.20
 • organizovanje kongresa i trgovinskih izložbi, del. 82.30
 • poštansko adresiranje, del. 82.19

Lokacija na mapi

Želite li izmeniti podatke ove firme ili prijaviti neispravne podatke?