DOO ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE AGROBIRO, ČONOPLJA

Matični broj

PIB poslovnog subjekta

Telefon

E-mail adresa

Bookmark

Delatnosti

Usluge ostalog čišćenja

Obuhvata:

  • čišćenje i održavanje bazena
  • čišćenje vozova, autobusa i aviona
  • čišćenje cisterni i tankera
  • dezinfekciju objekata i uništavanje štetočina
  • sakupljanje i uklanjanje boca sa ulica
  • čišćenje ulica, uklanjanje snega i leda
  • delatnosti čišćenja na drugom mestu nepomenute

Ne obuhvata:

  • zaštitu od štetočina u poljoprivredi, del. 01.61
  • čišćenje i pranje automobila, del. 45.20

Lokacija na mapi

Želite li izmeniti podatke ove firme ili prijaviti neispravne podatke?